Fundația pentru Copii Ronald McDonald („Fundația” sau „noi”) cu sediul în București, Clădirea America House, Sos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, Aripa de Vest, Etaj 5, Sector 1,inregistrata in Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 227/B/2003, cod unic de înregistrare 11074704,  colectează informații despre dumneavoastră atunci când accesați site-ul www.rmhc.ro – („Site-ul”).

În calitate de operator de date, Fundația urmărește în permanență şi se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă cu stricteţe principiile stabilite in Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (“GDPR”).

Această politică are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.donatie.ro („Site-ul”)

 

 1. Categoriile de date cu caracter personal pe care Fundația le prelucrează. Scopul si temeiul în care sunt prelucrate datele.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate depind de contextul interacțiunilor şi raporturilor pe care dumneavoastră le aveţi cu Fundația, respectiv în raport de interacţiunile cu Site-ul. Astfel, Fundația ar putea prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:

 

 1. În cazul vizitatorilor Site-ului

Utilizăm datele cu caracter personal colectate de la dumneavoastră în momentul accesării Site-ului în scopul de a monitoriza traficul și îmbunătățirea navigării pe Site.

Categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate în acest context vizează ora și data accesării site-ului și adresa IP de la care a fost accesat site-ul.

Temeiul juridic: interesul legitim al Fundatiei de a asigura funcționarea corespunzătoare și de a îmbunătății experienta vizitatorilor site-ului Fundației.

 

 1. În cazul completării formularului de contact

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate în acest context pot fi: numele si prenumele, adresa de e-mail, telefon.

Temeiul juridic al acestor activităţi de prelucrare îl reprezintă interesul legitim al Fundației de a îşi îmbunătăţi activitatea si de a gestiona solicitările primite.

 

 1. În cazul în care doriți să sprijiniți activitatea Fundatiei și faceți o donație pe Site

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate în acest context sunt: numele și prenumele deținătorului cardului, numărul cardului bancar.

In această situație, datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate direct de împuternicitul Fundaței, respectiv de platforma care proceseaza plățile – Netopia S.R.L., cu sediul în Bd. Pierre de Coubertin nr.3- 5, Office Building, etaj 4, Sector 2, București, 021901, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9170/2003, cod unic de înregistrare RO15565496.

Temeiul juridic: prelucrarea datelor in acest scop are la baza intentia dvs. de a incheia un contract (ex: donatie).

 

 1. În cazul în care doriti sa participati la actiuni de voluntariat

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate acest pot fi: numele și prenumele, data nașterii, gen,  adresa de e-mail, formare profesională, experienţă profesională, CV.

Temeiul juridic: demersul intreprins de dvs. pentru încheierea unui contract de voluntariat.

 

 1. Cum păstrează Fundația în siguranţă datele dumneavoastră cu caracter personal?

Fundația acordă o importanță deosebită confidenţialităţii şi securităţii datelor dumneavoastră cu caracter personal și înțelege să asigure siguranța acestora prin implementarea măsurilor necesare pentru a păstra în siguranţă datele dumneavoastră cu caracter personal. În acest sens, Fundația implementează mecanisme tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscurilor asociate tipurilor de date prelucrate si operațiunilor de prelucrare. Monitorizăm cu regularitate sistemele pentru a detecta posibile vulnerabilităţi şi atacuri. Doar personalul autorizat al Fundației sau al unor terţe companii cu care noi colaborăm (care sunt de acord prin contract să păstreze în siguranţă toate informaţiile) au acces la informaţiile dumneavoastră cu caracter personal.

 

 1. Cui ii poate dezvălui Fundația datele dumneavoastră cu caracter personal şi de ce?

Fundația se angajează să protejeze datele dumneavoastră cu caracter personal. Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Fundația poate să dezvăluie anumite categorii de date cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari:

 • partenerilor contractuali care pot asista Fundația în legătura cu gestionarea/administrarea website-ului;
 • altor organizații din cadrul grupului din care face parte Fundația, inclusiv pentru posibile inițiative de promovare comune;
 • autorităților publice, ca răspuns la o solicitare de informații din partea acestora, în măsura în care această solicitare este conformă legii sau dacă noi considerăm că acțiunile dumneavoastră nu respectă condițiile de utilizare a site-ului sau a politicilor noastre, sau pentru protejarea drepturilor, patrimoniului sau siguranței Fundației sau ale altora;
 • pentru protejarea drepturilor noastre în cadrul unor litigii;

 

 1. Cui transferăm datele cu caracter personal?

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Fundația poate transfera o parte sau toate informațiile colectate despre dumneavoastră în străinătate către țări din Uniunea Europeană sau în state care au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, dacă acest transfer este necesar pentru prelucrarea conform scopurilor descrise mai sus.

În situații excepționale, dacă este necesar pentru scopurile enumerate mai sus, putem transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în state terțe care nu au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție. Ne angajăm să luăm toate măsurile necesare pentru a asigura protecţia adecvată a informațiile dumneavoastră, indiferent de locul în care acestea sunt transferate si ne vom asigura că aceste transferuri internaționale sunt efectuate sub rezerva unor măsuri de protecție adecvate (cum ar fi, în baza unor Clauze Contractuale Standard aprobate de Comisia Europeana) așa cum se impune prin Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 sau prin alte dispoziții legale aplicabile. Ne puteți contacta în orice moment, folosind datele de contact furnizate, dacă doriți informații suplimentare cu privire la aceste măsuri de protecție.

 

 1. Care sunt drepturile mele în calitate de persoană vizată?

În calitate de persoană vizată, beneficiați de următoarele drepturi, conform prevederilor legale aplicabile:

 • Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii despre activitățile de prelucrare efectuate de către Fundație, conform celor descrise în prezentul document;
 • Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obţine de la Fundație, la cerere şi în condiţiile stabilite de legislaţie, confirmarea faptului că datele dvs. sunt sau nu prelucrate de către Fundație, precum şi detalii privind activităţile de prelucrare;
 • Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține rectificarea și corectarea, fără întârziere nejustificate, din partea Fundației a datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate față de interesul legitim care ar putea fi lezat.
 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege – cu toate acestea, în urma solicitării de ștergere a datelor, Fundația își rezervă dreptul să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Societate către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • Dreptul la opoziție, respectiv dreptul de a vă opune, pentru motive temeinice, la prelucrarea pe viitor a datelor, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare; În ceea ce privește activitățile de marketing direct, persoanele vizate au dreptul de a se opune acestei prelucrări în orice moment;
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a obține intervenția umană cu privire la o asemenea decizie, dreptul de a exprima punctul de vedere privind o asemenea decizie și de a contesta decizia;
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul atunci când există o prelucrare care se bazează pe acesta;
 • Dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Puteţi să vă exercitați oricând drepturile menționate mai sus în cadrul Secţiunii  trimițându-ne o scrisoare la adresa din Bucureşti, Şos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, Clădirea America House, Aripa de Vest, Etaj 5, Sector 1.

 

 1. Pentru ce perioadă de timp poate Fundația să vă stocheze datele cu caracter personal?

Fundația va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus. Acest lucru înseamnă că este posibil să vă reţinem datele cu caracter personal pentru o anumită perioadă de timp chiar şi după ce dumneavoastră încetaţi să folosiţi acest website în conformitate cu politice noastre interne, precum și în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la, dispozițiile referitoare la obligația de arhivare.

În cazul în completati Formularul de contact, datele dumneavoastră personale vor fi păstrate de către Fundație pe perioada cât acestea sunt folosite pentru a vă putea răspunde întrebărilor sau rezolvării anumitor situaţii sau pentru a aduce îmbunătăţiri activităţii noastre, respectând cerinţele legale şi legislaţia în vigoare.

Vă reamintim că aveţi dreptul de a cere ca în orice moment datele dumneavoastră cu caracter personal să fie şterse.

 

 1. Care este politica Fundației în legatură cu copiii care folosesc website-ul nostru?

Considerăm că este foarte important să protejăm confidenţialitatea datelor pe care copiii le comunică on-line şi, în acest sens, încurajăm părinţii şi tutorii să participe şi să monitorizeze activităţile acestora on-line.

Notă specială în cazul copiilor sub 16 ani

Dacă ai sub 16 ani, te sfătuim să te consulţi cu părinţii sau cu tutorele ÎNAINTE de a oferi datele tale personale pe website-ul Fundației. Dacă anumite informaţii din această secţiune nu îţi sunt în totalitate clare, ar trebui să ceri ajutorul părinţilor sau tutorelui.

Notă specială pentru părinţii copiilor sub 16 ani

Recomandăm părinţilor/tutorilor să verifice şi să monitorizeze în mod regulat modul de utilizare a adresei de e-mail, precum şi activităţile on-line pe care copiii le desfăşoară.

Vă rugăm să vă asiguraţi că, înainte de a ne trimite date cu caracter personal on-line, copilul dumneavoastră v-a cerut în prealabil permisiunea.

Ne puteţi cere să ştergem orice informaţie legată de copilul dumneavoastră trimiţându-ne o solicitare de ştergere prin Secţiunea “Contact”.

 

 1. Actualizarea Politicii de Confidenţialitate

Fundația va face periodic modificări asupra Politicii de Confidenţialitate, modificări care vă vor fi aduse la cunoștința dumneavoastră. În orice caz, vă încurajăm să verificaţi periodic Politica de Confidenţialitate pentru a vedea cele mai noi informații referitoare la practicile noastre în materie de confidențialitate.

 

 1. Unde mă pot adresa dacă doresc să contactez Fundația în cazul în care am alte întrebări cu privire la datele mele cu caracter personal?

Ne puteţi trimite o scrisoare la adresa: Bucureşti, Şos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, Clădirea America House, Aripa de Vest, Etaj 5, Sector 1.

 

 1. Care este atitudinea Fundației faţă de “scam e-mails”?

Pot fi semnalate cazuri în care anumite persoane şi organizaţii au primit e-mail-uri care par expediate de Fundația pentru Copii Ronald McDonald. Acestea sunt “scam e-mails” care uneori vă cer anumite informaţii precum o parolă sau numele de utilizator şi chiar sume de bani sau alte avantaje, cum ar fi câştigarea unui concurs.

Uneori aceste mesaje par destul de convingătoare deoarece conţin logo-ul Fundației sau logo-ul unei mărci McDonald’s sau vin de pe o adresă electronică ce pare a fi din cadrul companiei McDonald’s sau Ronald McDonald House Charities.

În oricare dintre aceste cazuri, aceste email-uri sunt false şi nu au absolut nicio legatură cu Fundația sau cu vreuna dintre organizaţiile partenere; prin urmare, vă sugerăm să verificaţi autenticitatea acestor tipuri de mesaje (indiferent de modalitatea prin care vă sunt transmise) înainte de a le răspunde.

Dacă aveţi îndoieli în privinţa vreunui e-mail pe care l-aţi primit, vă rugăm scrieţi-ne folosind Secţiunea “Contact” pentru a ne înştiinţa despre aceste incidente şi a lua măsuri împotriva acestor persoane. De asemenea, puteţi cere ajutorul sau sfatul furnizorului dumneavoastră de internet.