Pentru utilizarea site-ului www.rhmc.ro (“Site-ul”) este necesara citirea si acceptarea in totalitate a termenilor si conditiilor de mai jos. Vizitarea in continuare a Site-ului presupune acceptarea integrala a conditiilor de utilizare.

Proprietatea Conţinutului
Site-ul şi tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând, fără limitare, toate textele şi imaginile (“Conţinut“) sunt în proprietatea şi sub dreptul de autor (Copyright) al Fundației pentru Copii Ronald McDonald sau a Ronald McDonald House Charities sau al altor, cu excepţia cazului în care nu este altfel specificat. Orice Conţinut care constă într-o marcă, logo sau marca de serviciu reprezintă marca inregistrată şi neînregistrată a Fundației Pentru Copii Ronald McDonald sau a Ronald McDonald House Charities. Este strict interzisă utilizarea oricărui Conţinut, cu excepţia celor prevăzute în Condiţiile de Utilizare, fără permisiunea în scris a proprietarului Conţinutului. De asemenea, vă informăm că Fundația Pentru Copii Ronald McDonald si Ronald McDonald House Charities îşi vor asigura şi impune în mod hotărât recunoaşterea drepturilor de proprietate intelectuală în conformitate cu legile în vigoare, ajungând, dacă este cazul, la acţionarea în instanţă a celor vinovaţi de încălcarea dreptului de proprietate intelectuală.

Utilizarea Site-ului
Fundația Pentru Copii Ronald McDonald acordă permisiunea de a utiliza Site-ul în următoarele condiţii:

  • Puteti descărca Conţinutul, însă doar pentru folosul personal şi necomercial şi cu condiţia de a vă conforma cu informaţiile referitoare la dreptul de autor (copyright) şi alte drepturi de proprietate intelectuală cuprinse în Conţinut;
  • Nu aveţi permisiunea să utilizaţi imagini din Site fără acordul în scris al Fundației Pentru Copii Ronald McDonald;
  • Conţinutul Site-ului poate fi reprodus doar în scopuri editoriale în ziare, reviste de circulaţie generală, publicaţii comerciale şi posturi de radio şi televiziune;
  • Nu aveţi permisiunea să distribuiţi, să modificaţi, să copiaţi (cu excepţia celor mai sus menţionate), să transmiteţi, să expuneţi, să refolosiţi, să reproduceţi, să publicaţi, să autorizaţi, să acordaţi o licenţă de folosire, să creaţi lucrări derivate din sau să transferaţi, să vindeţi sau să folosiţi Conţinutul în alt mod, fără acordul în scris al Fundației Pentru Copii Ronald McDonald;
  • Este interzis să folosiţi Site-ul pentru a afişa sau transmite orice fel de material ce are caracter înşelător, fals, abuziv, ameninţător, de hărţuire, licenţios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naştere unei infracţiuni sau ar putea conduce la răspundere civilă, sau ar încălca în alt mod legea.

Fundația Pentru Copii Ronald McDonald va coopera cu oricare dintre autorităţile desemnate să aplice legea şi se va conforma cu orice sentinţă judecatorească prin care se cere sau se ordonă Fundația Pentru Copii Ronald McDonald să dezvăluie identitatea oricărei persoane care ar afişa sau transmite orice fel de informaţie sau material de acest fel pe sau prin intermediul Site-ului;

  • Este interzis să utilizaţi Site-ul în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/ofertă cu caracter comercial.

Confidenţialitate
Datele cu caracter personal pe care dumneavoastră ni le furnizaţi prin intermediul Site-ului vor fi folosite în conformitate cu Politica de Confidenţialitate.

Exonerarea de Răspundere
Utilizarea acestui site este în totalitate pe răspunderea dumneavoastră. Fundația Pentru Copii Ronald McDonald, funcţionării, directorii, agenţii sau orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea Site-ului nu sunt răspunzători pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din sau în legatură cu utilizarea acestui site sau a conţinutului său. Fundația pentru Copii Ronald Mcdonald nu îşi asumă nicio responsabilitate şi nu va fi răspunzătoare pentru nicio daună sau viruşi care ar putea să vă infecteze computerul sau alte bunuri în urma accesării sau utilizării acestui site sau descărcării oricărui material, informaţii, text, imagini video sau audio de pe acest site.

Link-uri pe site-urile unei terţe părţi

Site-ul poate conţine link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de alte părţi decât Fundația Pentru Copii Ronald McDonald. Astfel de link-uri vă sunt furnizate pentru a le folosi numai dacă veţi dori. Fundația Pentru Copii Ronald McDonald nu controlează şi nu este răspunzătoare pentru conţinutul şi condiţiile de confidenţialitate sau securitate şi de funcţionalitatea acestor site-uri. Fără a se limita la acestea, Fundația Pentru Copii Ronald McDonald îşi declină în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri  încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terţe părţi, conţin informaţii înşelătoare, nu oferă o securitate adecvată, conţin viruşi sau alte elemente cu caracter distructiv sau sunt licenţioase sau calomnioase.

Revizuiri ale acestor Condiţii de Utilizare
Fundația Pentru Copii Ronald McDonald poate în orice moment şi fără notificare prealabilă, să revizuiască Condiţiile de Utilizare.

Legislaţie aplicabilă. Jurisdictie.
Condiţiile de Utilizare a Site-ului sunt guvernate de legile din România. Instanţele competente din România vor avea jurisdicţie exclusivă asupra oricăror şi tuturor disputelor ce vor apărea din sau vor fi în legatură cu prevederile Condiţiilor de Utilizare şi/sau Conţinutul său.

Copyright © 2018 Fundația Pentru Copii Ronald McDonald. Toate drepturile rezervate.